turbo kid
asfalt     som om inget annat fanns     som guld    
 
27