sms
jag tackar mig själv     glad att du e här     jag tror att du förstår    
 
12