kan han så kan jag
innan nån har fattat vad som hänt     öl i solen     somna fan, skiter jag i    
 
24