den e min
en gång till     varje dag     sommaren hittills    
 
24