den e min
vanliga ovanor     sommar sommar sommar sommar     andra sidan jorden    
 
24