mot himlen
e det inte båtar man bränner?     för att du e blå     allt vi behöver    
 
24