spaced out
en dag till     några saker som jag glömde     vår natur    
 
24