tittut
öl i solen     segiskallen     innan nån har fattat vad som hänt    
 
24