tittut
längst inuti     vi fladdrar förbi     som om inget annat fanns    
 
24