con tändare
främmande färg som du     om inte pengarna tar slut     e det idag eller    
 
24