en till hinner jag nog
e det idag eller     vi fladdrar förbi     varje dag    
 
24