med mattis gitarr
min indian     fortfarande fast i äventyret     öl i solen    
 
5