asfalt     för kallt för o bada     jag tackar mig själv    
 
17