frukost
många apor tänker som du     vi e på väg åt rätt håll     segiskallen