frukost
främmande färg som du     somna fan, skiter jag i     vi fladdrar förbi