daddy cool
när man tänker så     som ett djur     allt vi behöver