en solig garagevägg
längst inuti     vår natur     ångmaskinen hittar allt