kolla som rummet skakar
vår natur     nu börjar det roliga     längst inuti    
 
26