its the final countdown
rädda dig om du kan     när man tänker så     jag försvinner när jag vill