its the final countdown
gula fenor     nästa gång     jag tror att du förstår