ska man inte va glad på sin födelsedag
som om inget annat fanns     många apor tänker som du     farlighetens gräns    
 
6