ska man inte va glad på sin födelsedag
alla kommer hem till oss till jul     jag tackar mig själv     jag har ingen aning om vad jag håller på med    
 
6