ska man inte va glad på sin födelsedag
under vattnet     för att du e blå     somna fan, skiter jag i    
 
6