alla kan göra pasta
rödljus     för att du e blå     som om inget annat fanns    
 
12