jag väntar på en kanin
vanliga ovanor     jag tror att du förstår     jag e trött