jag väntar på en kanin
somnambulist     allt vi behöver     asfalt