jag väntar på en kanin
rädda dig om du kan     farlighetens gräns     semester