god jul
vanliga ovanor     sommar sommar sommar sommar     asfalt    
 
24