vid bäcken
handdukar åt alla     längst inuti     en gång till