kristina
som ett djur     några saker som jag glömde     vår natur