jeanette och anna tittar på min fälla
första gången med bandspelaren     alla kommer hem till oss till jul     ingen vanlig dag