rejäla grejer
många apor tänker som du     mina sista pengar     altf4ambulansen