rejäla grejer
cirkusen har börjat     det du vill ha     vi har aldrig varit här