här lägger man alltså stocken
vi fladdrar förbi     som om inget annat fanns     plötsligt står tiden still