var sin gran
ett ställe där man bor     vanliga ovanor     en helt annan planet