var sin gran
längst inuti     allt som finns     nåt dumt som hänt