fantomen i tält
e det inte båtar man bränner?     första gången med bandspelaren     en gång till