skottar
som ett djur     rädda dig om du kan     min indian