på väg för att sova över
under vattnet     jag försvinner när jag vill     jag har ingen aning om vad jag håller på med