på väg för att sova över
längst inuti     kanske e det nåt på tv?     som guld