fötterna på bordet
under vattnet     som guld     cirkusen har börjat    
 
26