tar ton
e det inte båtar man bränner?     nu börjar det roliga     vi har aldrig varit här    
 
26