alltid gillat vatten
e22     allt som finns     segiskallen