puss
som ett djur     den stora planen     främmande färg som du    
 
26