nygifta
e22     främmande färg som du     farlighetens gräns    
 
26