sune, peran o parmesan
ingen vanlig dag     dagar i solen     innan nån har fattat vad som hänt    
 
26