sven o sune
en helt annan planet     jag tror att du förstår     över skarven    
 
26