sven o sune
bara så du landar igen     öl i solen     ångmaskinen hittar allt    
 
26