glass i hammock
ingen vanlig dag     som om inget annat fanns     några saker som jag glömde