hackar lite lök
handdukar åt alla     farlighetens gräns     segiskallen    
 
26