hackar lite lök
längst inuti     en helt annan planet     stjärnor    
 
26