fuck you
den stora planen     några saker som jag glömde     andra sidan jorden    
 
6