daniel o tut
e det inte båtar man bränner?     andra sidan jorden     ångmaskinen hittar allt