daniel, tut o jag
2.51 am     jag har ingen aning om vad jag håller på med     allt som finns