stefan spelar
gula fenor     varje dag     inte så farligt i världen ändå