strandmelon
en dag till     sommar sommar sommar sommar     nästa gång