filosofen
sommaren hittills     ingen vanlig dag     som guld