con alcuna licenza
när man tänker så     en helt annan planet     min söta lilla sak