con alcuna licenza
jag e trött     den enda som bryr sig     e det idag eller