wizball
ingen vanlig dag     om inte pengarna tar slut     jag har ingen aning om vad jag håller på med