fft fft fft fft fft fft fft
den här stan     glad att du e här     inte så farligt i världen ändå