tältar utanför huset för att vänja oss
vår natur     det finns inget o va rädd för     min indian