en olycka händer så lätt
semester     en lång promenad     ingen vanlig dag